Altaibio (2)

Alteya (9)

Silapant (4)

Planet SPA (8)

Domaşnaya apteçka (4)

``Altaibio`` Bitki Cövhərli Altay Kosmetikası

Altay təbiətindən güc alan bu kosmetika, tərkibcə bitki cövhərlərinin təkrarsız kompleksindən ibarətdir. Yüksək texnoloji standartlara əsaslanaraq, istehsal edilən bu məhsullar, inqredientlərin bütün təbii özəlliklərini qoruyub saxlamağa və onların faydasını istifadəçiyə çatdırmağa xidmət edir.

Elastik
Saçlar

Parlaq
Saçlar

Möhkəm
Saçlar

Bitki yağları

ORQANİK İNQREDİENTLƏR

Dünyanın ekoloji cəhətdən ən təmiz bölgələrindən biri sayılan Altayın bitki örtüyü və digər təbii sərvətlərindən, yüksək texnoloji metodları ilə alınmış məhsulları
1.

QOZ YAĞI

Qoz yağının requlyar qəbulu zehni əmək qabiliyyətini artırır, yaddaşı yaxşılaşdırır, həyat tonusunu yüksəldir,

2.

SİDR YAĞI

Dərini qidalandırır, tonusunu yüksəldir və qırışların əmələ gəlmə prosesini ləngidir.

3.

QARA ZİRƏ

Ürək-damar sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, sinir sisteminə müsbət təsir göstərir.